اطلاعیه 12 - تمدید تاریخ دریافت مقالات
1398/01/30

به اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی میرساند با توجه به استقبال علاقمندان برای ارائه مقاله و درخواست مکرر شما عزیزان از دبیرخانه همایش جهت تمدید مهلت ارسال مقالات، دریافت اصل مقالات تا 5 اردیبهشت ماه تمدید شد.

آخرین مهلت ارسال مقالات : 5 اردیبهشت  ماه 1398
آخرین مهلت ثبت نام کامل: 
اردیبهشت  ماه 1398