اطلاعیه 8 - تمدید تاریخ برگزاری همایش و دریافت مقالات
1397/12/02

به اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی میرساند با توجه به استقبال علاقمندان برای ارائه مقاله و درخواست مکرر شما عزیزان از دبیرخانه همایش جهت تمدید مهلت ارسال مقالات، و باتوجه به گرانی فصل کمیته برگزاری تاریخ برگزاری همایش را به مورخ 23 اردیبهشت ماه 1398 موکول کرد و مهلت دریافت اصل مقالات را تا 29 فروردین ماه تمدید نمود.